ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ, „АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА“ И ПРЕНОСА ЕСПБ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ, „АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА“ И ПРЕНОСА ЕСПБ

Приликом уписа школске 2021/22. године, сви студенти који имају финансијске обавезе
према Одсеку, потписали су уговор о студирању на основним или мастер студијама.
Такође, уговоре су потписали буџетски студенти који плаћају пренос ЕСПБ у ратама, као и
студенти апсолвенти.
Потписаним уговорима утврђено је да се последња рата финансијских обавеза исплати до
краја марта 2022.
Студенти који су уплаћивали рате а доказе о уплати нису доносили у Студентску службу,
треба то обавезно да учине у што краћем року (понети индекс).
Самофинансирајући студенти основних струковних студија, стање уплата школарине могу
проверити у свом електронском налогу, у секцији Ток студија.
Износ преноса ЕСПБ за буџетске студенте и стање извршених уплата, може се проверити
на задњим страницама индекса.
Студенти који не испуне своје финансијске обавезе неће имати могућност пријаве испита у
јунском испитном року.