Предавања на предметима Вероватноћа и статистика и Решавање сложених проблема код професора Зорана Чегањца

Предавања на предметима Вероватноћа и статистика и Решавање сложених проблема код професора Зорана Чегањца биће реализована Online у наредне две недеље.

Настави приступате преко ZOOM платформе и линка: Линк