мр Марица Стаменковић

мр Марица Стаменковић предавач Марица Стаменковић је основне студије завршила на Прехрамбено-технолошком факултету у Осјеку. Успешно је одбранила магистарски рад на тему: „Aнализа мјерних својстава претварача тлака за 1000±10 mbara“, на Електротехничком факултету у Загребу.      

Start

End

мр Марица Стаменковић

предавач

Марица Стаменковић је основне студије завршила на Прехрамбено-технолошком факултету у Осјеку. Успешно је одбранила магистарски рад на тему: „Aнализа мјерних својстава претварача тлака за 1000±10 mbara“, на Електротехничком факултету у Загребу.