Координатор стручне праксе: Немања Филиповић

  На овом месту можеш се информисати о обављању стручне праксе у оквиру студијског програма Менаџмент у туризму.

Упознај се са процедуром реализације праксе, а потом погледај који су привредни партнери са којима сарађујемо.