УПОЗНАЈ ОДСЕК АРАНЂЕЛОВАЦ
КРОЗ ВИРТУАЛНУ ТУРУ

САМ КРЕИРАЈ ЖЕЉЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ


Кратак филм о Одсеку Аранђеловац и студијским програмима


Преузми информатор Одсека Аранђеловац

Прочитај више информација о студијским програмима Одсекa Аранђеловац, преузми информатор на свој уређај и подели са другима…

Преузми (PDF)

   УПИС 2023


Обавештења

О одсеку Аранђеловац


Одлуком Владе Републике Србије, Високе струковне школе у Србији трансормисане су у академије струковних студија, те је тако на седници Владе Републике Србије 29. августа 2019. године, донета одлука о оснивању Академије струковних студија Шумадија, која обједињује све студијске програме на одсецима Крагујевац (Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу која је основана 1959. године), Аранђеловац (Висока технолошка школа струковних студија основана 1960. године), Трстеник (Висока техничка машинска школа у Трстенику основана 1962. године) и Крушевац (Висока хемијско технолошка школа струковних студија која бележи постојање од 1960. године).

Наше Катедре


Катедра за информационе технологије

→Информатика (КГ)
→Информац. технологије (АР)
→Информац. технологије (ТС)
→Информатика и рачунарство (КШ)
→Информац.  технологије – мастер (ТС)

Катедра за технологију

→Технологија хране и гастрономија (АР)
→Прехрамбена технологија (КШ)
→Фармацеутска технологија (КШ)

Катедра за заштиту животне и радне средине

→Заштита животне и радне средине (АР)
→Заштита животне средине (КШ)
→Заштита на раду (КШ)
→Управљање отпадом – специјалистичке (АР)
→Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – специјалистичке (АР)
→Инжењерство заштите животне средине – мастер (АР)

Катедра за примењену економију, предузетништво и менаџмент

→Менаџмент у туризму и угоститељству (АР)
→Примењена економија и предузетништво (АР)

Катедра за уметност и дизајн

→Графички дизајн (АР)

Зашто Академија струковних студија Шумадија?

Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм)

Повезујемо Вас са највећим светским
компанијама.

Државна високошколска установа – добар избор – инжењерски.