УПОЗНАЈ ОДСЕК АРАНЂЕЛОВАЦ
КРОЗ ВИРТУАЛНУ ТУРУ

САМ КРЕИРАЈ ЖЕЉЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ


Кратак филм о Одсеку Аранђеловац и студијским програмима


Преузми информатор Одсека Аранђеловац

Прочитај више информација о студијским програмима Одсекa Аранђеловац, преузми информатор на свој уређај и подели са другима…

Преузми (PDF)

 


ПРИЈАВА ЗА УПИС  Обавештења

  О одсеку Аранђеловац


  Одлуком Владе Републике Србије, Високе струковне школе у Србији трансормисане су у академије струковних студија, те је тако на седници Владе Републике Србије 29. августа 2019. године, донета одлука о оснивању Академије струковних студија Шумадија, која обједињује све студијске програме на одсецима Крагујевац (Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу која је основана 1959. године), Аранђеловац (Висока технолошка школа струковних студија основана 1960. године), Трстеник (Висока техничка машинска школа у Трстенику основана 1962. године) и Крушевац (Висока хемијско технолошка школа струковних студија која бележи постојање од 1960. године).

  Наше Катедре


  Катедра за информационе технологије

  →Информатика (КГ)
  →Информац. технологије (АР)
  →Информац. технологије (ТС)
  →Информатика и рачунарство (КШ)
  →Информац.  технологије – мастер (ТС)

  Катедра за технологију

  →Технологија хране и гастрономија (АР)
  →Прехрамбена технологија (КШ)
  →Фармацеутска технологија (КШ)

  Катедра за заштиту животне и радне средине

  →Заштита животне и радне средине (АР)
  →Заштита животне средине (КШ)
  →Заштита на раду (КШ)
  →Управљање отпадом – специјалистичке (АР)
  →Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – специјалистичке (АР)
  →Инжењерство заштите животне средине – мастер (АР)

  Катедра за примењену економију, предузетништво и менаџмент

  →Менаџмент у туризму и угоститељству (АР)
  →Примењена економија и предузетништво (АР)

  Катедра за уметност и дизајн

  →Графички дизајн (АР)

  Зашто Академија струковних студија Шумадија?

  Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм)

  Повезујемо Вас са највећим светским
  компанијама.

  Државна високошколска установа – добар избор – инжењерски.