Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Опште информације

Стручна пракса је обавезна и студенти је обављају у шестом семестру, на завршној години основних струковних студија. Студент обавља праксу у договору са руководиоцем стручне праксе и руководиоцем департмана.

Одаберите свој студијски програм:


Додатне информације и документација

Дневник стручне праксе
Правилник о стручној пракси
Упутство за обављање стручне праксе 
Сазнај ко су привредни партнери


За сва питања и недоумице у вези са програмом „Стручне праксе“ можете се обратити руководиоцу пројекта Игору Стојановићу.

Контакт: istojanovic@asss.edu.rs


ЈОШ ЧЛАНАКА

Нема расположивих информација!