Студијски програм Технологија хране и гастрономија настао је као резултат чињенице да прехрамбена индустрија заузима значајно место у националном програму Републике Србије и динамичког развоја прехрамбене индустрије у Србији током последњих десетак година. Све ово указује на потребу формирања високо оспособљених стручњака за рационалну и одрживу прехрамбену индустрију.

Локална, аутентична, безбедна и јединствена храна и гастрономија представљају један од ресурса туристичког тржишта и призната је као део локалне културе и потенцијална компонента пољопривредног и економског развоја.
Приоритети студијског програма Технологија хране и гастрономија су образовање кадрова који ће допринети обезбеђењу свих аспеката производње биолошки исправне хране, побољшању квалитета, економичности и безбедности прехрамбених производа, поспешивању развоја одрживе производње хране и свеобухватној афирмацији прехрамбене индустрије у развоју нашег друштва.

Студијски програм омогућава студентима да својим стеченим знањем и радом могу утицати на ширење културе у исхрани, као и да сагледају место и улогу гастрономског менаџмента у кухињама хотелијерске и ресторанске индустрије.

У реализацији наставе, поред уже стручних наставних дисциплина, посебна пажња се поклања стручној пракси и обавезним практичним активности, а дугогодишња сарадња Школе са туристичким организацијама и бројним угоститељским предузећима у којима студенти обављају практичну наставу и стручну праксу додатно доприноси креирању младих стручних са одговарајућим компетенцијама.

 

Сазнај више ↓

 

Студијски програм прехрамбена технологија-гастрономија омогућава:

Рад у савремено опремљеним лабораторијама
Стручна пракса
Квалитет менаџмент HACCP и HALAL светске националне гастрономије
Ширење културе исхране и развој туризма

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Технологија хране и гастрономија  је стварање стручњака на високом нивоу фундаменталног и примењеног знања из широке области прехрамбених технологија, чија ће диплома бити препознатљива и позната у земљи, Европи и свету.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног инжењера прехрамбене технологије и гастрономије  који поседују специфична знања неопходна за управљање безбедношћу и квалитетом хране од производног процеса, до квалитетне гастрономске услуге, а све у складу са принципима одрживог развоја и расположивим средствима, ISO и HACCP стандардима, традицијом, потребама и захтевима прехрамбене индустрије, чиме је обухваћено и очување и заштита животне средине.

Додатне информације ►