На Одсецима  у Крагујевцу, Аранђеловцу, Крушевцу и Трстенику који раде у саставу Академије струковних студија Шумадија дипломирало је од оснивања више хиљада студената и стеко звање инжењера. Некадашње високе школе које су данас у саставу наше Академије, школе богате историје и традиције основане су у приближно, истом периоду , шездесетих година прошлога века изузев школе у Крушевцу која је основана још давне 1950. Године. (Висока школа у Крагујевцу 1959. Године, у Аранђеловцу 1960. Године, Трстенику 1962. Године.) Пре свега погонски инжењери различитих усмерења, машинских, хемијских, техничких струка углавном су били стипендисти Завода „Црвена Застава“ из Крагујевца, „Прве Петолетке“ из Трстеника, Фабрике вагона Краљево, „Гоше“ из Смедеревске Паланке, „Крушика“ из Ваљева и „Петра Драпшина“ из Младеновца, „Шамота„ и „Књаза Милоша„ из Аранђеловца.

Како су  се привреда и земља развијале и мењале, прилагођавали су се и програми школа које данас чине Академију. У периоду од оснивања до данас школе су забележиле велика достигнућа на пољу образовања, науке и праксе.

Одсек  Крагујевац се посебно истиче са резултатима на пољу Информационих технологија, Саобраћаја и пре свега Машинства које је било и остало усмерено на  богату машинску индустрију града Крагујевца. Довољно је рећи да је хиљаду инжењера запослено у машинској индустрији Крагујевца потекло из ове школе. Одсек Крагујевац је кроз студијске програме ИТ и Сабраћаја постигао значајна партнерства и данас реализује праксу заједно са чувеним Comtrade и Мicrosoftom. На пољу саобраћаја забележена су бројна решења и патенти које су студенти и професори школе изнели као и допринос безбедности саобраћаја кроз бројне обуке које се реализују.

Одсек Аранђеловац може се похвалити успехом на пољу образовања пре свега у области технологије неметала и воде на основи чега је и настала потреба још давне 1960. године за формирањем ове школе. До данас, каријеру је градило уз помоћ дипломе ове школе више од хиљаду инжењера и посао су налазили широм бивше Југославије у индустрији неметала (Тоза Марковић Кикинда, Полет Бечеј, Шамот Аранђеловац…) Развојем Књаза Милоша као фабрике воде и безалкохолних пића, Одсек је почео са образовањем на пољу технологије воде у сарадњи са Технолошко металуршким факултетом у Београду. На овај студијски програм касније се надовезао такође атрактиван Заштита животне средине.  Одсек данас поред традиционалних програма реализује и судије у области информационих технологија, туризма као још једне стратешке гране општине и региона.  Поред значајних професора који су предавали и радили на Одсеку,   може се  похвалити и  бројним пројектима, патентима и научно стручним конференцијама које се традиционално одржавају. Одсек Аранђеловац представља једину високошколску установу на територији Републике Србије са акредитованим мастер струковним студијама у области туристичког пословања.

Одсек Крушевац као установа са најдужом традицијом у групи установа које су данас у саставу Академије, успешно ради на развоју програма из области хемије и технологије. На ове програме надовезала се и област и програм заштите животне средине који користи базу стручног наставног кадра Одсека.  Развој привреде Крушевца пратио је и развој ове установе па су свакако и „Мерима„, „Жупа„, „Трајал„и други представници хемијске индустрије били и остали основна база за развој каријере студената са дипломом Одсека Крушевац.

Одсек Трстеник, у мањој општини  са великом школом основаном давне 1962. године са задатком да помогне машинској индустрији Трстеника односно „Првој петолетци„. Годинама је Одсек био расадник инжењера машинства, али временом су и програми добијали нови садржај у складу са савременим токовима и захтевима привреде. Да би се настава могла одвијати према стандардима, Одсек данас располаже са 2500мпростора у матичној јединици у Трстенику и има 5 слушаоница и амфитеатар и простором од 600 му високошколској јединици у Тутину.

Такође, у матичној установи има комплетно опремљене лабораторије за: хидраулику и пнеуматику, информатику, саобраћај, машинску обраду, машинске материјале, термодинамику и електротехнику. Одсек располаже и са свим неопходним дозволама за рад. у Тутину уз добијену дозволу за рад, има сву потребну опрему за спровођење наставе на два студијска програма: информатика у инжењерству и инжењерство у друмском саобраћају. Основне делатности које Одсек данас обавља су: образовање инжењера у складу са прописаним наставним плановима и програмима, реализација планова и програма стручног усавршавања (курсеви, семинари, симпозијуми и сл.), истраживачко-развојна делатност и израда пројеката у области техничких и природно-математичких наука, издавање уџбеника, скрипти, часописа и осталих публикација за потребе студената и осталих корисника.