Студијски програм Информационе технологије је осмишљен у складу са потребама савременог тржишта и са циљем да се студенти обуче за добро плаћен и атрактиван посао.

Програм је конципиран тако да задовољи потребе фирми из ИТ сектора, као и да образује стручњаке који су у стању да подрже пословање организација у складу са брзим технолошким променама у овој области.

Разлози за увођење новог студијског програма Информационе технологије су много већи и могу се на основу релевантних података пренети на закључке да се у непосредном окружењу налази више средњих техничких школа које спроводе програме нижег нивоа, који су увод у студијски програм Информационе технологије.
Такође, препознате су потребе тржишта рада за профилом струковног информатичара.

На студијском програму се изучавају најпопуларнији програмски језици (Python, Java, SQL итд.) и студенти се упознају са најновијим информационим технологијама.

 

Сазнај више ↓

 

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Информационе технологије је да формира базу знања која је неопходна савременим информатичарима. Дипломирани студенти стичу вештине и знања која су им потребна да би се суочили са изазовима будућег посла у областима и системима који су ослоњени на рачунарске, информационе, комуникационе и мултимедијалне технологије.

Како се област информатике и рачунарских наука непрестано развија, студенти студијског програма Информационе технологије теже ка константним истраживањима. Студентима је на располагању савремен рачунарски центар за угодан рад и учење.

Сврха студијског програма је и да образује студенте који по дипломирању  морају бити спремни да:

– Пренесу знања и примене их у организацијама које у свом пословању имају или планирају да уведу рачунарске и информационе системе, или комунукационе или мултимедијалне технологије.
– Администрирају, надзиру, руководе, одржавају ресурсе и системе рачунарских, информационих и комуникационих технологија појединаца и организација.
– Истражују, развијају знања  упоредо са новим технологијама и прате промене у правцима развоја рачунарских, информационо-комуникационих технологија.
– Разумеју и дају допринос научним, математичким и теоретским основама на којима су рачунарске, информационе, комуникационе и мултимедијалне технологије засноване.
– По завршетку студија, студенти су едуковани да пруже решења за већину  проблема који су свакодневни у функционисању информационих система.

Неке од позиција које дипломирани студенти информационих технологија могу заузети су :

– Администратор система;
– Мрежни техничар;
– Пројектант софтвера;
– Програмер база података;
– Системски програмер;
– Апликациони програмер;
– Инжењер за анализу система;
– Стручњак за комуникационе системе;
– Администратор рачунарске мреже;
– Наставник информатике;
– Менаџер/администратор базе података;
– Консултант за информационе технологије;
– Менаџер информационо комуникационих технологија;
– Специјалиста за мултимедијалне системе;
– Web дизајнер;
– Администратор е–система;

Додатне информације ►