С намером да постанемо конкурентна, иновативна, релевантна и мултидисциплинарна образовна заједница у којој ће студентима све бити “на дохват руке“, у синергији са наставним кадром који је чинио и сада је део високошколске установе, Одсек Аранђеловац се може похвалити запаженом издавачком делатношћу.

Сваке године Одсек Аранђеловац објави неколике уџбеника, приручнике, зборнике. Данас се можемо похвалити бројним издањима из различитих научних области, од којих се већина користи као уџбеничка литература, а мањи део као литература за организовање стручних усавршавања.

Објављена летература у издавачкој делатности Одсека Аранђеловац  потпуно је прилагођена предметима који су обухваћени наставним планом и програмом Академије струковних студија Шумадија. У складу са савременим знањима, у одређеном временском периоду, уџбеници се усавршавају и допуњују. Наши уџбеници писани су уз поштовање свих стандарда, дефинисаног формата, уз рецензију релавантних стручњака из дате научне и стручне области и што је најбитније, прилагођени су студентима својом садржином, обимом и дизајном.