НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Професори струковних студија


др Ана Дукић

Професор струковних студија

др Милица Ђековић Шевић

Професор струковних студија

др Мирослав Марковић

Професор струковних студија

др Ђорђе Михаиловић

Професор струковних студија

др Зоранка Малешевић

Професор струковних студија

др Данијела Младеновић

Професор струковних студија

др Зоран Чегањац

Професор струковних студија

др Божо Илић

Професор струковних студија

Предавачи


Невена Милетовић

Предавач

Нела Стојиљковић

Предавач

сци Тијана Матејић

Предавач

Драгана Вуковић

Предавач

Јелена Лазаревић сци

Предавач

др Сара Станић Јовановић

Предавач

др Милан Шевић

Предавач

Асистенти


Јелена Јоксић

Асистент

Немања Филиповић

Асистент

Ана Урошевић

Асистент

Сарадници


Тамара Поповић

Сарадник

Немања Вујановић

Сарадник

Марица Милошевић

Сарадник

Ивана Милојевић

Сарадник