Инжењерство заштите животне средине

 

Мастер струковне студије су студије другог степена, трају две године (IV семестра) и намењене су стручном усавршавању студената која су претходно завршили основне струковне студије на Високој школи струковних студија из истог поља, као и студентима који су стекли високо образовање на сродним основним струковним или основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ.

Студент мастер студија савладавањем студијског програма стиче опште и предметно-специфичне компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности.

Мастер струковне студије изводе се на студијском програму Инжењерство заштите животне средине у обиму од 120 ЕСПБ бодова.

 


О програму

 

Мастер студијски програм обезбеђује стицање знања, развијање вештина и изграђивање ставова из области  управљања отпадом, као и енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, тако да студенти стичу оправдане и друштвено-корисне компетенције у оквиру свог радног процеса, чиме прихватају одговорност и имају конструктивну улогу у друштву.

Сврха мастер струковних студија Инжењерство заштите животне средине je да образује високостручне,  јасно профилисане кадрове у области инжењерства заштите животне средине за професију мастер струковни инжењер заштите животне средине, који ће своја знања и компетенције моћи да употребе за послове из области заштите животне средине.

Програм нуди знања и вештине применљиве у пракси и доприноси развоју потребних квалификација мастер струковних инжењера заштите животне средине, за којим данас постоји велика потреба, имајући у виду испуњавање обавеза из поглавља 27, у преговорачком процесу приступа ЕУ. Овај студијски програм је резултат међународног Erasmus+ програма Waste management curricula development in partnership with public and private sector – Wamppp, који је започео 2015. године.

Више о пројекту можете прочитати овде.


Стечени стручни назив

Након завршетка двогодишњих студија (четири семестра, 120 ЕСПБ) стиче се стручни назив:

Мастер струковни инжењер заштите животне средине.

Упис

Сазнај више о упису ►


Ранг листе

Сазнај више о резултатима ►


Конкурси

Сазнај више ►


Документација

Програм на мастер студијама

Инжењерство заштите животне средине

Листа обавезних / изборних предмета – Преузми
Књига предмета мастер студија – Преузми
Курикулум –Преузми
Списак предмета – Преузми
Распоред наставе – Преузми

Одбрана мастер рада:

Правилник о пријави, изради и одбрани мастер рада – Преузми
Пријава теме мастер рада – Преузми
Одобрење теме мастер рада – Преузми
Изјава о академској честитости – Преузми
Молба за мировање права и обавеза студената мастер струковних студија– Преузми
Молба за продужетак рока за завршетак мастер струковних студија – Преузми
Теме за Мастер радове – катедра Заштите животне и радне средине – Преузми