Туристичко пословање

Мастер струковне студије су студије другог степена, трају две године (IV семестра) и намењене су стручном усавршавању студената који су претходно завршили основне струковне студије на Високој школи струковних студија из истог поља, као и студентима који су стекли високо образовање на сродним основним струковним или основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ.

 

Студент мастер студија савладавањем студијског програма стиче опште и предметно-специфичне компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности.

Мастер струковне студије ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ изводе се на Одсеку Аранђеловац у обиму од 120 ЕСПБ бодова.

 

О програму

Мастер студијски програм ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ обезбеђује надоградњу практичних и теоријских знања стечених на основним студијама, тако да студенти стичу оправдане и друштвено-корисне компетенције у оквиру свог радног процеса, чиме прихватају одговорност и имају конструктивну улогу у друштву.

Сврха мастер струковних студија ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ је да образује високостручне, јасно профилисане кадрове у области туристичког пословања за професију мастер струковни менаџер у туризму, који ће своја знања и компетенције моћи да употребе за послове из области туризма.

Програм нуди знања и вештине применљиве у пракси и доприноси развоју потребних квалификација мастер струковних менаџера у туризму, кроз изучавање савремених начина пословања у области менаџмента у туризму. Циљ студијског програма је и оспособљавање студената у оквиру привредног развоја Републике Србије, као и за интегративне процесе у оквиру Европске заједнице.

Након завршетка мастер струковних студија ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ добија се виши степен стручне спреме и повећава могућност запослења.


Стечени стручни назив

Након завршетка двогодишњих студија (четири семестра, 120 ЕСПБ) стиче се стручни назив:

Мастер струковни менаџер у туризму.

 

Упис

Сазнај више о упису ►


Ранг листе

Сазнај више о резултатима ►

 


Документација

Програм на мастер студијама

Туристичко пословање

Листа обавезних / изборних предмета – Преузми

Књига предмета мастер студија – Преузми 

Курикулум – Преузми

Распоред наставе – Преузми


Конкурси

Сазнај више ►