Феномен глобалног загревања, киселих киша, ефекат стаклене баште, озонских рупа, нестајање и изумирање комплетних врста биљака и животиња, промењени услови живота на глобалном и локалном нивоу постали су неки од најважнијих светских проблема данашњице.

Програм Заштита животне и радне срединe настао је и као одговор на потребе привреде и институција које се суочавају са проблемима заштите животне и радне средине и којима су потребни инжењери са интердисциплинарним знањима из ове области.

Едукујући младе људе у подручју заштите животне и радне средине настојимо пружити допринос у подизању свести јавности о овој теми.

 

Сазнај више ↓

Циљеви студијског програма:

 

– да се студентима пруже примењива и актуелна знања о међусобном утицају људи и окружења која могу потенцијално постати ризична или довести до услова у животној средини који се тешко могу отклонити, а све у складу са европским и националним приоритетима и потребама друштва. При том, нагласак је на савременом интерактивном приступу настави, уз активно учешће студената у настави и практичним задацима у савремено опремљеним лабораторијама.

Сврха студијског програма:

 

– Образовање студената за професионални рад на пословима и задацима организовања и спровођења система заштите животне средине,
– Обезбеђење стручног кадра из области заштите животне средине, чије је знање базирано на савременим достигнућима науке о животној средини,
– Допринос развоју личне одговорности и хуманистичког погледа на заштиту и унапређивање животне средине,
– Стицање компентенција које су друштвено оправдане и корисне, јер је угрожавање и заштита животне средине глобални, али и национални проблем који решавају образовани кадрови из ове области,
– Образовање стручног кадра у складу са националним приоритетима и потребама друштва у области животне средине, посебно у привредном сектору.

 

Додатне информације ►