Поздрав и добродошли на интернет странице Академије струковних студија Шумадија, Одсек Аранђеловaц .

Људи чине универзитет или школу добрим, тако да без обзира да ли сте студент, професор, новинар, апсолвент, родитељ, комшија, или посетилац, ваш интерес да сазнате нешто више о нама нарочито ценимо.

Настали смо у Аранђеловцу, месту у Шумадији, под планином Букуљом, које је давне 1860. године основао Кнез Милош Обреновић. Једина смо високошколска установа у Аранђеловцу и околини општине. Основани смо 1960. године указом тадашње Владе Републике Србије.

Током педесет година наставни планови и програми школе, мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва. Данас, наставни план и програм школе конципиран је по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи. Програмска оријентација Одсека одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја. На Одсеку се реализује настава на два нивоа студија кроз 8 студијских програма (основне и мастeр струковне студије).

У току 2012. године наша установа добила је по други пут (први пут 2007.) акредитацију од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, како за установу тако и за комплетне студијске програме. Високи критеријуми акредитације су задовољени и још једном је доказан квалитет и доследност у свим процесима и стандардима.

Увиђајући значај промена у тржишним и пословним оријентацијама које се одражавају и на научно-образовне институције,  првенствено у императивима за развојем нових наставих планова и програма и промену начина извођења наставно-образовног процеса, одлуком Владе Републике Србије 30. августа 2019. године формирана је Академија струковних студија Шумадија, како би објединила, учврстила и појачала сарадњу између неколико високошколских установа са дугогодишњом традицијом на подручју Шумадије.  У њеном саставу налазе се Одсеци у Аранђеловцу, Крагујевцу, Крушевцу и Трстенику.

Мисија Академије струковних студија  Шумадија огледа се кроз здружене мисије појединачних одсека које се односе на стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, образовање квалитетних стручњака из горе поменутих области са високо стручним и практично применљивим знањима, а све у складу са израженим потребама привредног сектора.

Са намером да се развије у модерну образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати стручњаке са високо стручно и практично применљивим знањем, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју града, региона или шире заједнице, Академија константно прати потребе тржишта као и трендове у различитим научним областима.