Основни студијски програми креирани су тако да пруже чврсту основу за
даљи развој образовања студената.