Распоред наставе на основним студијама


У наредним редовима можете погледати и преузети (PDF) распореде студија на сваком од студијских програма

Ажурирано: 10.03.2022
Заштита животне и радне средине ,  Mенаџмент у туризму и угоститељству, Примеоена екпнпмија и предузетништвп (Радни однос)

Година студија

Семестар

Студијски програм

 Документи

I II Информационе технологије Преузми
II IV Информационе технологије Преузми
III VI Информационе технологије Преузми
I II Заштита животне и радне средине Преузми
II IV Заштита животне и радне средине Преузми
III VI Заштита животне и радне средине Преузми
I II  Mенаџмент у туризму и угоститељству Преузми
II IV Mенаџмент у туризму и угоститељству Преузми
III VI  Mенаџмент у туризму и угоститељству Преузми
I II Примењена економија и предузетништво Преузми
II IV Примењена економија и предузетништво Преузми
III VI Примењена економија и предузетништво Преузми
I II Технологија хране и гастрономија Преузми
II IV Технологија хране и гастрономија Преузми
III VI Технологија хране и гастрономија Преузми

Распоред наставе – Радни однос


ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – Преузми

МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ – Преузми

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈА – Преузми

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ –  Преузми

ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Преузми

 

Распоред наставе на мастер студијама


Распоред наставе за Туристичко пословање (PDF) – Преузми

Распоред наставе за Инжењерство заштите животне средине (PDF) – Преузми

 

Информације које вам могу користити:


Термински план рада – Преузми
Термини консултација – Преузми