Поздрав и добродошли на интернет странице Академије струковних студија Шумадија, Одсек Аранђеловaц.

Људи чине универзитет или школу добрим, тако да без обзира да ли сте студент, професор, новинар, апсолвент, родитељ, комшија, или посетилац, ваш интерес да сазнате нешто више о нама нарочито ценимо.

Настали смо у Аранђеловцу, месту у Шумадији, под планином Букуљом, које је давне 1860. године основао Кнез Милош Обреновић. Једина смо високошколска установа у Аранђеловцу и околини општине. Основани смо 1960. године указом тадашње Владе Републике Србије.

Током педесет година наставни планови и програми школе, мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва. Данас, наставни план и програм школе конципиран је по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи. Програмска оријентација Одсека одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја. На Одсеку се реализује настава на два нивоа студија кроз 8 студијских програма (основне и мастeр струковне студије).

У току 2012. године наша установа добила је по други пут (први пут 2007.) акредитацију од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, како за установу тако и за комплетне студијске програме. Високи критеријуми акредитације су задовољени и још једном је доказан квалитет и доследност у свим процесима и стандардима.

Увиђајући значај промена у тржишним и пословним оријентацијама које се одражавају и на научно-образовне институције,  првенствено у императивима за развојем нових наставих планова и програма и промену начина извођења наставно-образовног процеса, одлуком Владе Републике Србије 30. августа 2019. године формирана је Академија струковних студија Шумадија, како би објединила, учврстила и појачала сарадњу између неколико високошколских установа са дугогодишњом традицијом на подручју Шумадије.  У њеном саставу налазе се Одсеци у Аранђеловцу, Крагујевцу, Крушевцу и Трстенику.

Мисија Академије струковних студија  Шумадија огледа се кроз здружене мисије појединачних одсека које се односе на стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, образовање квалитетних стручњака из горе поменутих области са високо стручним и практично применљивим знањима, а све у складу са израженим потребама привредног сектора.

Са намером да се развије у модерну образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати стручњаке са високо стручно и практично применљивим знањем, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју града, региона или шире заједнице, Академија константно прати потребе тржишта као и трендове у различитим научним областима.