Резултати другог колоквијума из предмета – Истраживање тржишта – РО – 11.05.2024

Резултати другог колоквијума из предмета

Истраживање тржишта

Радни однос

Колоквијум рађен: 11.05.2024

Р.Б.Име и презимеОстварен број бодова (максимално 30)
1.Маријана Степановић30
2.Ана Ибруљ30
3.Александар Петровић30
4.Милица Ђукнић29
5.Џева Прељевић29
6.Јелена Михаиловић27
7.Игор Аћимовић27
8.Зорица Вишњић27
9.Ивана Петровић26
10.Катарина Јовановић22
11.Марина Симић21
12.Сузана Равић17
13.Горан Чолић15
14.Ивана Ивановић10