Резултати – ИСПРАВКА ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ СПЕЦИЈАЛНИХ ДОГАЂАЈА 25.05.2024.

Исправак другог колоквијума из предмета

Менаџмент специјалних догађаја

Анђела Јанићијевић – 8 бодова / положен

Марија Величковић – 9 бодова / положен