Одсек Крушевац Академије стровних студија Шумадија (Висока хемијско технолошка школа струковних студија), бележи постојање од далеке 1950. године и   најстарија је високошколска установа у Расинском округу, у којој су се развијале прошлост али и будућност кроз свршене струковне инжењере Технологије, Заштите животне средине, Заштите на раду као и струковне инжењери Информатике и рачунарства са најновијим интенцијама у високом образовању, а које су признате у Европској унији и Америци.