др Ана Дукић

[vc_row][vc_column][vc_column_text] др Ана Дукић Професор струковних студија др  Ана Дукић је основне студије завршила на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 8,58 и стекла звање дипломираног економисте. Магистрирала је на истом факултету са просечном оценом 9,80. Докторску дисертацију на тему: „Иновације у стратешким партнерствима предузећа“ успешно је одбранила

Start

End

др Ана Дукић

Професор струковних студија

др  Ана Дукић је основне студије завршила на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 8,58 и стекла звање дипломираног економисте. Магистрирала је на истом факултету са просечном оценом 9,80. Докторску дисертацију на тему: „Иновације у стратешким партнерствима предузећа“ успешно је одбранила на Економском факултету Универзитета у Нишу.