др Божо Илић

др Божо Илић Професор струковнох студија Кабинет :12 E-mail: bilic@asss.edu.rs Докторирао на Факултету за пословне студије, Мегатренд универзитета у Београду  на тему  ″Значај лидерских вештина за вођење привредних друштава″  и стекао  звање доктор економских наука. Магистарске студије завршио на Факултету организационих наука у Београду. Радна биографија Академија струковних студија Шумадија

Start

End

др Божо Илић

Професор струковнох студија

Кабинет :12
E-mail: bilic@asss.edu.rs

Докторирао на Факултету за пословне студије, Мегатренд универзитета у Београду  на тему  ″Значај лидерских вештина за вођење привредних друштава″  и стекао  звање доктор економских наука. Магистарске студије завршио на Факултету организационих наука у Београду.

Радна биографија

Академија струковних студија Шумадија  Одсек Аранђеловац,
професор струковнох студија

RICO Training Centre  Београд,  Привредно друштво за едукацију, истраживање и развој (образовање одраслих)
директор и  професор-предавач

Објавио више уџбеника и научних радова из области економије , менаџмента и саобраћаја,  учествовао  у реализацији  више  пројеката  и руководио процесима у привреди .