др Милан Шевић

[vc_row][vc_column][vc_column_text] др Милан Шевић Предавач Др Милан Шевић је основне студије завршио на Пољопривреном факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 8,32 и стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа. На истом факултету је успешно завшио докторске академске студије са просечном оценом 9,29 и стекао научни

Start

End

др Милан Шевић

Предавач

Др Милан Шевић је основне студије завршио на Пољопривреном факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 8,32 и стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа. На истом факултету је успешно завшио докторске академске студије са просечном оценом 9,29 и стекао научни назив доктора наука –
биотехничких наука, одбранивши докторску дисертацију на тему: „Интегрална заштита паприке од бактериозне пегавости биолошким и хемијским методама“.