Јелена Јоксић

Јелена Јоксић Асистент Јелена Јоксић завршила је Факултет техничких наука у Чачку са просечном оценом 7,47. Мастер рад је одбранила на тему: „Систем управљања радним учинком менаџера производа у организацији“ и стекла звање мастер инжењерског менаџмента. Тренутно је на докторским студијама на истом факултету.

Start

End

Јелена Јоксић

Асистент

Јелена Јоксић завршила је Факултет техничких наука у Чачку са просечном оценом 7,47. Мастер рад је одбранила на тему: „Систем управљања радним учинком менаџера производа у организацији“ и стекла звање мастер инжењерског менаџмента. Тренутно је на докторским студијама на истом факултету.