МЕНАЏМЕНТ (ПРОЦЕС, ПРАКСА, ПРИНЦИПИ)

Проф. др Ана Дукић

Start

End

Проф. др Ана Дукић

 

Ова књига изучава правила и принципе на којима се базира менаџмент предузећа.

Она је намењена студентима Академије струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.

Садржај, структура и терминологија су прилагођени студентима да лакше савладају и разумеју предочену материју.

Књига је корисна и за све оне који гаје интересовања за привођење бизниса, али и стручном и научном усавршавању