ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ СТУДЕНТЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Проф. др Божо Илић У припреми овог уџбеника коришћена је обимна литература из области економије, према програму предмета Основи економије који се изучава на првој години студија у оквиру Студијског програма Примењена економија и предузетништво на Академији струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.  

Start

End

Проф. др Божо Илић

У припреми овог уџбеника коришћена је обимна литература из области економије, према програму предмета Основи економије који се изучава на првој години студија у оквиру Студијског програма Примењена економија и предузетништво на Академији струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.