У посети Регионалном центру за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице

У оквиру извођења стручне праксе и упознавања са важношћу смањења негативних утицаја на животну средину, студенти Високе школе струковних студија у Аранђеловцу обишли су Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” у Ужицу, јер теме које говоре о заштити животне средине и одрживом развоју морају бити приоритет и наћи се у

Start

22. децембар 2017. - 00:00

End

У оквиру извођења стручне праксе и упознавања са важношћу смањења негативних утицаја на животну средину, студенти Високе школе струковних студија у Аранђеловцу обишли су Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” у Ужицу, јер теме које говоре о заштити животне средине и одрживом развоју морају бити приоритет и наћи се у фокусу сваког друштва.

Пројекат Дубоко први је пројекат у нашој земљи који се, уз подршку Владе Србије и Европске уније, реализује после усвајања Националне стратегије управљања комуналним отпадом. По узору на развијене земље Европе и света, он омогућава еколошки поуздано сакупљање, транспорт, селекцију и одлагање, односно депоновање комуналног отпада и значајно побољшање процеса управљања отпадом на територији градова Чачак и Ужице и Oпштина Бајина Башта, Пожега, Ариље, Косјерић, Чајетина, Лучани и Ивањица.

Током посете, Студенти из Аранђеловца обишли су модерну фабрику на бази сировина за бројне индустријске гране, до којих се долази применом најсавременијих технологија у овој области. Сортирани отпад у Центру за секундарну селекцију, балира се по врстама (папир, картон, ПЕТ амбалажа и друге врсте пластике, алиминијум и други метали…) и намењен је поновном коришћењу.
Тело депоније са четири етаже обложено је непропусним материјалима италијанског „UNIECO“-а. Свакодневно се прекрива заштитним инертним слојем, тако да се елиминише могућност разношења и негативног утицаја на околину.

У складу са прописима, на простору Дубоког редовно се врши мониторинг метеоролошких параметара, површинских вода, отпадних вода, подземних вода, емисије гасова, педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мери ниво буке у депонијској лабораторији. Студентима Високе школе струковних студија предочено је да се сви подаци добијени мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине, што значи да су у Дубоком у Ужицу предузете све превентивне мере заштите животне средине.

Анализе су показале да нема негативног утицаја на животну средину и здравље људи.

Подсетимо, изградња Регионалног центра за управљање отпадом „Дубоко” трајала је од јула 2008. до августа 2011., када су третиране прве тоне комуналног отпада. Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице са радом је званично почео 19. октобра 2011. године.