УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проф. Др Ђорђе Михаиловић Овај уџбеник је едукативног карактера и прати садржај наставног плана предмета Утицај саобраћаја на животну средину. Намењен је студентима III године студијског програма Заштита животне и радне средине на Академији струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.

Start

End

Проф. Др Ђорђе Михаиловић

Овај уџбеник је едукативног карактера и прати садржај наставног плана предмета Утицај саобраћаја на животну средину. Намењен је студентима III године студијског програма Заштита животне и радне средине на Академији струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.