Координатор стручне праксе: Јелена Јоксић

Руководилац департмана:

На овом месту можеш послати пријаву школи за обављање стручне праксе у оквиру модула Технологије воде, Технологија неметала и Технологија хране и гастрономија .

Обављање стручне праксе је могуће у следећим предузећима:

ЈКП Букуља Аранђеловац, ЈКП Горњи Милановац.