Пријемни испит се полаже –. –2022. године у 11:00 часова.


Пријемни испит је обавезан.  Испит се полаже у облику теста и траје 120 минута и полаже се у просторијама Школе.

На пријемном испиту кандидат може остварити максимално 60 бодова што укупно чини максимално 100 бодова.

У односу на студијски програм на који конкуришу, кандидати полажу пријемни испит у облику теста из следећих предмета или комбинација предмета.

Препоручујемо припрему за пријемни испит из приручника за пријемне испите које можете преузети или наручити у продужетку.

 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Информатика и Тест општег знања

ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Информатика и Тест општег знања

МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

Информатика и Тест општег знања

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Информатика и Тест општег знања

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈА

Информатика и Тест општег знања

ДИЗАЈН

Провера уметничких склоности и способности и Тест општег знања или избор

Кандидати су дужни да буду у школи најкасније 45 минута пре почетка пријемног испита и код себе морају имати важећу личну карту или пасош.

 


Напомена: Приручник можете поручити лично у Скриптарници школе или путем и-мејла.

Контакт телефон: 034/6701-820, локал: 110 | И-Мејл: skriptarnicaar@asss.edu.rs

 

Након пријемног испита следи: