Доктор економских наука

Руководилац одсека Аранђеловац:
Председник департмана за Економију и туризам

Проф. др  Ана Дукић је основне студије завршила на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 8,58 и стекла звање дипломираног економисте. Магистрирала је на истом факултету са просечном оценом 9,80. Докторску дисертацију на тему: „Иновације у стратешким партнерствима предузећа“ успешно је одбранила на Економском факултету Универзитета у Нишу.


Кабинет: 12
И-мејл: adukic@asss.edu.rs