Акредитације

јул
03

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ

By Ivan Mirkovic | Самовредновање
DETAIL
јул
03

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

By Ivan Mirkovic | Самовредновање
DETAIL
јул
03

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 2020-2022

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2020-2022 ГОДИНУ

By Ivan Mirkovic | Самовредновање
DETAIL

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ 2023

Акредитација у току

By Ivan Mirkovic | Акредитације
DETAIL

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Одсек у Аранђеловцу добио је акредитацију за установу у последњем акредитационом циклусу 2012. год. Након добијања акредитације за установу уследила су уверења о акредитацији за студијске програме Технолошко инжењерство, затим Заштите животне средине, Информационе технологије.  Школа је акредитована 22.06.2012. као установа, што значи да испуњава све критеријуме и стандарде постављене од стране Комисије за акредитацију […]

DETAIL