Одсек Аранђеловац Академије струковних студија Шумадија (Висока технолошка школа струковних студија) основана је 1960. године. Наставни планови и програми мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва. Данас, наставни план и програм школе конципиран је по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи. Програмска оријентација Одсека одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја на два нивоа студија кроз 8 студијских програма (основне и мастeр струковне студије).