Одсек Аранђеловац је добитник Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) –  Erasmus  повеље за високо образовање, чиме јој је омогућено да учествује у програмима размене зарад учења, пројектима кооперације и мобилности и размени добрих пракси у оквиру  Erasmus+.  Одсек у Аранђеловцу је оформио Канцеларију за интернационализацију и кроз претходна интернационална искуства и постављене стратешке циљеве испољила своју спремност да се посвети развоју интернационалне компоненте свог пословања.
Овај документ представља облик стандарда квалитета за реализацију европских и интернационалних активности кооперације у оквиру програма  Erasmus+ за високошколске установе које су лоциране у Програмским земљама.