Ана Урошевић

Ана Урошевић Асистент Ана Урошевић је основне академске студије завршила на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 9,69 и стекла звање дипломираног економисте. Мастер академске студије завршила је са просечном оценом 10,00 и стекла стручно звање мастер економиста. Студент је докторских студија на Економском факултету у Крагујевцу. aurosevic@asss.edu.rs        

Start

End

Ана Урошевић

Асистент

Ана Урошевић је основне академске студије завршила на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 9,69 и стекла звање дипломираног економисте. Мастер академске студије завршила је са просечном оценом 10,00 и стекла стручно звање мастер економиста. Студент је докторских студија на Економском факултету у Крагујевцу.

aurosevic@asss.edu.rs