Драгана Вуковић

Драгана Вуковић Асистент Драгана Вуковић је завршила мастер академске студије на Факултету техничких наука у Чачку и стекла звање мастер инжењер менаџмент. Студент је докторских студија на истом факултету.        

Start

End

Драгана Вуковић

Асистент

Драгана Вуковић је завршила мастер академске студије на Факултету техничких наука у Чачку и стекла звање мастер инжењер менаџмент. Студент је докторских студија на истом факултету.