Ивана Милојевић

Ивана Милојевић Сарадник у настави Ивана Милојевић завршила је основне академске студије на ПМФ-у у Крагујевцу, са просечном оценом 9,03 и стекла звање Дипломираног биолога. На истом факултету завршила је и мастер академске студије са просечном оцено 9,73 и стекла звање Професора биологије. ivanamilojevic19@gmail.com  

Start

End

Ивана Милојевић

Сарадник у настави

Ивана Милојевић завршила је основне академске студије на ПМФ-у у Крагујевцу, са просечном оценом 9,03 и стекла звање Дипломираног биолога. На истом факултету завршила је и мастер академске студије са просечном оцено 9,73 и стекла звање Професора биологије.

ivanamilojevic19@gmail.com