Кандидат може бити уписан у статусу студента који се финансира из буџета, ако је на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на пријемном испиту остварио најмање 51 бод.
Кандидат може бити уписан у статусу студента који сам плаћа школарину, ако је на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на пријемном испиту остварио најмање 30 бодова.


УПИС


За упис кандидата потребно је:

  • Оригинална диплома o стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
  • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе;
  • 2 слике (као за пасош, формат 4,5 x 3,5);
  • Индекс и 2 обрасца ШВ (добијају се у Одсеку на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину студија)
  • Очитана лична карта односно фотокопија личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину ОСНОВНИХ студија у износу од 4.000,00 дин – Пример;
  • Доказ о уплати школарине- Пример;
    • * За студенте који студирају уз рад, обавезна и је ,,Потврда о запослењу“ приликом Уписа.

Процедура уписа за самофинансирајуће студенте разликује се само у обавезама које се односе на школарину.

Модели плаћања школарине


Плаћања школарине – у целости


Школарина на основним струковним студијама износи 75.000,00 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије, или у
месечним ратама које се уплаћују на ж.р. 840-2113666-20.

Плаћања школарине – на рате


За ОСНОВНЕ струковне студије 75.000,00 динара на  рате на следећи начин:

Прва рата приликом Уписа у износу од  20.000,00  динара;
док су преостале рате школарине регулисане Уговором који се потписује
приликом уписа студента, а последњу рату треба платити најкасније
до 30.04.2025. године.