Кандидат на основу успеха у средњој школи може да оствари максимално 40 бодова, док на пријемном испиту може остварити максимално 60 бодова.
Доњи праг за упис за самофинансирајуће студенте је 35 бодова.


Ранг листе (Резултати)

УПИС


За упис кандидата потребно је:

  • Оригинална диплома o стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
  • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе;
  • 2 слике (као за пасош);
  • Индекс и 2 обрасца ШВ (добијају се у Одсеку на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину студија)
  • Очитана лична карта односно фотокопија личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину ОСНОВНИХ студија у износу од 3.000,00 дин – Пример;
  • Доказ о уплати школарине- Пример;
    • * За студенте који студирају уз рад, обавезна и је ,,Потврда о запослењу“ приликом Уписа.

Процедура уписа за самофинансирајуће студенте разликује се само у обавезама које се односе на школарину.

Модели плаћања школарине


Плаћања школарине – у целости


Школарина на основним струковним студијама износи 70.000,00 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије, или у
месечним ратама које се уплаћују на ж.р. 840-2113666-20.

Плаћања школарине – на рате


За ОСНОВНЕ струковне студије 70.000,00 динара на  рате на следећи начин:

Прва рата приликом Уписа у износу од  20.000,00  динара;
док су преостале рате школарине регулисане Уговором који се потписије
приликом уписа студента, а последњу рату треба платити најкасније
до 30.04.2023. године.