Доктор техничких наука

Председник департмана Информационих технологија

Проф. др Мирослав Марковић је завршио основне студије на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 9,16. Докторске студије је завршио на Ecole Polytechnique Federale de Lausanne у Швајцарској. Успешно је одбранио докторску дисертацију на тему: „Magnetic field analysis in electric motors using conformal mapping“.


Кабинет: 21
И-мејл: mmarkovic@asss.edu.rs