Самовредновање

јул
03

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ

By Ivan Mirkovic | Самовредновање
DETAIL
јул
03

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

By Ivan Mirkovic | Самовредновање
DETAIL
јул
03

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 2020-2022

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2020-2022 ГОДИНУ

By Ivan Mirkovic | Самовредновање
DETAIL