Издавачка делатност

мај
14
мај
14
мај
14

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Др Бранкица Луковић Заштита животне средине постала је проблем за све становнике наше Планете. Приликом израде уџбеника коришћена је богата, стручна и научна литература. Све је то утицало на актуелност обрађиване проблематике, као и њено коришћење у наставне и практичне сврхе. Намењен је студентима студијског програма Заштита животне средине наше школе, као и појединцима заинтересованим [...]
DETAIL
мај
14

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Мр Љиљана Плећевић Уџбеник Управљање отпадом намењен је студентима основних, специјалистичких и мастер студија на студијским програмима заштита животне средине и управљање отпадом, како струковних тако и академских институција. Такође га могу користити и сви који су заинтересовани за упознавање са актуелном проблематиком и као средство за буђење еколошке свести.
DETAIL
мај
14

МИКРОБИОЛОГИЈА

Мр Љиљана Плећевић Ову књигу као уџбеничку литературу могу користити студенти основних и мастер струковних студија наше школе, али и заинтересовани студенти других школа и факултета. Такође књигу могу користити и сви који се на било који начин баве микробиологијом или су за њу заинтересовани.
DETAIL
мај
14

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Стеван М. Станковић, Немања М. Филиповић, Милан М. Вујић Географским истраживањима на терену, уз студиозан приступ постојећој литератури, књига обухвата просторне односе који дефинишу својства туризма као савременог процеса који има богату и дугу традицију.
DETAIL
мај
14

ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Проф. др Зоранка Малешевић Овај уџбеник обухвата градиво из области преноса масе дифузијом као главни део програма предмета Дифузионе операције. Он представља основну литературе за савладавање градива на неколико студијских програма и потребна знања студентима да би стекли неопходно инжењерско образовање које ће им помоћи да се адекватно позиционирају у будућој стручној пракси.
DETAIL
мај
14

СОЦИОЛОГИЈА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

Проф. др Добривоје Михаиловић Уџбеник Социологија савременог друштва  намењен је првенствено студентима почетних година Академије струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац. Да би што више одговорила функцији, композиција књиге је сложена кроз форму приручника који по фазама прати ток истраживачког поступка.
DETAIL