УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Одсек у Аранђеловцу добио је акредитацију за установу у последњем акредитационом циклусу 2012. год. Након добијања акредитације за установу уследила су уверења о акредитацији за студијске програме Технолошко инжењерство, затим Заштите животне средине, Информационе технологије.  Школа је акредитована 22.06.2012. као установа, што значи да испуњава све критеријуме и стандарде постављене од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Доказ о акредитацији установе и свих студијских програма (пет на основним и три на специјалистичким студијама) можете погледати на званичном сајту КАПК-а (Комисија за акредитацију и проверу квалитета) у Водичу за студенте (стр.72. / број странице је променљив у односу на нове уносе):

http://www.kapk.org/

Уверења о акредитацији и дозволе (PDF)

Уверење о акредитацији установе: Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац (од 2012. год)
Дозволе за рад за све студијске програме (од 2012. год.)


Уверења о акредитацији студијских програма на основним струковним студијама (2017)

Уверење о акредитацији Примењена економија и предузетништво

 

Уверења о акредитацији студијских програма на основним струковним студијама (2012)

Информационе технологије  (JPG)
Технолошко инжењерство са два модула Технологија воде и Технологија неметала
Заштита животне средине
Менаџмент у туризму и угоститељству 

 

Уверења о акредитацији мастер струковних студија

Уверење о акредитацији Мастер струковних студија
Инжењерство заштите животне средине са два модула Управљање отпадом и Одрживи развој и животна средина


Уверења о акредитацији студијских програма на основним струковним студијама (2007.)

Технологија воде са модулима Производња воде за пиће и Прерада отпадних вода 
Заштите животне средине са модулима Управљање отпадом и Одрживи развој и животна средина 
Уверење о акредитацији установе, и свих студијских програма