Ванредни децембарски испитни рок само за „апсолвенте“ за школску  2022/23. годину

Ванредни децембарски испитни рок само за „апсолвенте“ за школску  2022/23. годину

Наставно-стручно веће АСС Шумадија, на седници одржаној 21. октобра 2022. донело је одлуку о спровођењу два ванредна испитна рока, новембарског и децембарског, за студенте који су у школској 2022/23. уписали продужетак редовног трајања студија, такозвани „апсолвентски стаж“. 

Уплата за један испит у ванредним роковима је 1.000,00 рсд. 

Сви испити се могу уплатити једном уплатницом (број испита x 1.000,00).

ДЕЦЕМБАРСКИ ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК 
  обавиће се у периоду од 12-16. децембра 2022. године

Студенти ОСНОВНИХ струковних студија испите пријављују путем портала за студенте.

На уплатници за пријаву испита обавезно уписати припадајући позив на број.

  • Уплата за испите:  1. децембар 2022.
  • Пријава испита:  6. децембар 2022.

Студенти МАСТЕР струковних студија испите пријављују на испитним пријавама. Уз испитну пријаву приложити и доказ о уплати, уз обавезно уписивање припадајућег позива на број. 

  • Пријава испита:  5. децембар 2022.

Распоред испита можете видети у чланку: