Почетак наставе

Настава за студенте свих студијских програма основних струковних студија Академије струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац почиње у понедељак 4. октобра 2021. године према усвојеном и објављеном распореду наставе за школску 2021/2022. годину за први семестар.