Одлука o измени одлуке о расписивању редовних избора за чланове студентског парламента Академије струковних студија Шумадија 08.04.2024.

Одлука o измени одлуке о расписивању редовних избора за чланове студентског парламента Академије струковних студија Шумадија 08.04.2024.

Одлука o измени одлуке о расписивању редовних избора за чланове студентског парламента Академије струковних студија Шумадија