Обавештње о нерадном дану – петак 11. новембар 2022. године

Обавештње о нерадном дану – петак 11. новембар 2022. године

Обавештње о нерадном дану – петак 11. новембар 2022. године

На основу члана 1а. став 2. и члана 3. став 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11),  у петак 11. новембар 2022. године (сутра) обележава  се Дан примирја у Првом светском рату као државни празник.

 Сходно наведено Закону у дане државних и верских празника у Републици Србије не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга. 

На основу свега горенаведеног, Академија струковних студија Шумадија, одсек Аранђеловацу петак 11. новембра 2022. године НЕЋЕ РАДИТИ.