Упутство за формирање позива на број (Мастер струковне студије)

У прилогу је упутство за формирање позива на број