ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦА И ПАНЕЛ ИНТЕРВЈУ У КОМПАНИЈИ TRI O

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦА И ПАНЕЛ ИНТЕРВЈУ У КОМПАНИЈИ TRI O

Наши дипломци и студенти завршне године данас су присуствовали представљању развојне пословне стратегије наших привредних партнера Компаније Три О, а потом и панел интервјуу за пријем у радни однос у секторима маркетинга, контролинга, рачунодовдства, набавке и ИТ сектору.

– Регрутовање људских ресурса кроз сарадњу привреде и образовних институција представља савремен приступ који развијамо са нашим партнерима.
– Сарадњу са локалним и регионалним предузетницима институционализоваћемо кроз оснивање Савета привредника.
– Даљи развој Академије биће заснован на профилисању људских ресурса и акредитацији студијских програма према реалним потребама локалних компанија.
– Циљ нам је да заједно са партнерима креирамо дугорочне развојне стратегије и допринесемо експанзији локалне и регионалне привреде.