Резултати I колоквијума из предмета – Истраживањетржишта – РО – 23.03.2024

Резултати првог колоквијума из предмета

Истраживање тржишта

Радни однос

Колоквијум рађен: 23.03.2024

Р.Б.Име и презимеОстварен број бодова (максимално 30)
1.Ана Ибруљ30
2.Маријана Степановић29
3.Игор Аћимовић29
4.Ивана Петровић25
5.Зорица Вишљић24
6.Милица Ђукнић23
7.Џева Прељевић23
8.Марина Симић22
9.Ивана Ивановић20
10.Александар Петровић20
11.Горан Чолић18
12.Катарина Јовановић17
13.Сања Ристић3